• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04

Spine

2D animation for games

Spine là gì?

Spine là gì?

Hoạt hình mạng lại sự sống còn cho các trò chơi. Chúng tôi tin rằng tạo ra các hoạt hình tuyệt vời không chỉ là yêu cầu phần mềm mà còn là quy trình làm việc mạnh mẽ. Spine chuyên dùng cho các hoạt hình 2D, cung cấp một quy trình hiệu quả cho cả việc tạo ra các hoạt hình và tích hợp vào trò chơi của bạn.

Xem thêm
Tính năng

Live Demos

Our live demos show a sample of what is possible with Spine, right in your browser window. Play animations in layers, manipulate skeletons dynamically, and much more.

See the demos
Tính năng

Tính năng

Hoạt hình là một quá trình lặp đi lặp lại. Spine cung cấp các công cụ để tạo hình tinh chỉnh các hoạt hình của bạn. Điều chỉnh thời gian trong dopesheet, dựng hình chuyển động theo thời gian với bóng mờ, sắp xếp các nhân vật với IK, và còn nhiều hơn thế.

Chuyên sâu
Thư viện thực thi

Thư viện thực thi

Spine xuất ra các dữ liệu hoạt hình để dùng trong trò chơi. Thư viện thực thi được cung cấp gần như cho tất cả các công cụ lập trình trò chơi và ngôn ngữ lập trình để nạp và trình diễn hoạt hình trong trò chơi, như là những gì nhìn thấy trong Spine.

Tất cả thư viện thực thi

Bắt đầu ngay bây giờ!

Tải về bản dùng thử

Khám phá Spine bước đầu bằng cách tải về bản dùng thử miễn phí cho Windows, Mac và Linux.

Mua Spine

Hỗ trợ sự phát triển Spine bằng cách mua bản quyền và kích hoạt tính năng lưu lại, xuất ra và sử dụng thư viện thực thi.

We were able to quickly create movements for 2D characters. When revising the motion, it was helpful that we could make adjustments to bones and change timing in the dopesheet without needing to waste time redrawing, as we do for hand drawn animations.— Masayuki Onoue, GAME FREAK