Tải về bản dùng thử

Khám phá Spine bước đầu bằng cách tải về bản dùng thử miễn phí cho Windows, Mac và Linux. Tất cả tính năng Spine Professional đều có sẵn trừ lưu lại dự án, đóng gói hình ảnh và xuất ra dữ liệu hoạt hình, ảnh và video.

Bản dùng thử kèm theo nhiều dự án mẫu bao gồm cả dữ liệu dạng JSON và ảnh đóng gói dạng bản đồ. Những thứ này dùng để thể hiện cách Thư viện thực thi Spine hoạt động trong công cụ phát triển trò chơi trước khi bạn mua bản quyền.

To download Spine, choose the closest server and your operating system:

Windows64-bit: Vista, 7, 8, 10, 11  MacApple Silicon 11.1+  MacIntel 10.12+  Linux64-bit

Note: The full version of Spine is downloaded from your personal Spine license page, received after purchase.

Mua Spine

Hỗ trợ sự phát triển Spine bằng cách mua bản quyền và kích hoạt tính năng lưu lại, xuất ra và sử dụng thư viện thực thi.