beetom

add spine 3.x support for Qt/Qml
check here from github
beetom
  • Bài viết: 4

Mario

Neat!
Hình đại diện của thành viên
Mario

Mario
  • Bài viết: 3154

beetom

thanks!
beetom
  • Bài viết: 4

Nate

I've added a link here:
Spine: Runtimes: Qt/QML
Cheers! :beer:
Hình đại diện của thành viên
Nate

Nate
  • Bài viết: 12024


Quay về Runtimes