taigacon

小bug:在使用Shift选中“层级树”中多根骨骼的时候,“摄影表”中的骨骼顺序和选中顺序不符

比如,我选择了head1-head10,如图:
QQ截图20200801214454.png


此时摄影表里的顺序是head1,head10-head2,如图:
QQ截图20200801214504.png


导致批量修改的时候极其难受
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
taigacon
  • Bài viết: 1

Nate

Thanks for letting us know, we'll fix this in the next version.
感谢您通知我们,我们将在下一版本中进行修复。
Hình đại diện của thành viên
Nate

Nate
  • Bài viết: 9985


Quay về 中国Spine用户