Arnissan

I'm trying to do this:Doesn't appear to be working on my end anymore?
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Arnissan
  • Bài viết: 67

Erika

Just to check, are you right-clicking the visibility dot?
What version of Spine are you on?
Hình đại diện của thành viên
Erika

Erikari
  • Bài viết: 2592

Arnissan

My bad, I was left clicking. It's been awhile since I last used Spine.
Arnissan
  • Bài viết: 67


Quay về Bugs