caoxingcai

设置如下:
1.png

2.png

3.png


使用的unity版本:Unity 2017.4.34f1 (64-bit)
Spine版本:spine-unity-3.8-2020-06-05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
请问这是什么原因导致的啊
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
caoxingcai
  • Bài viết: 1

Harald

在安卓系统上是否完全不显示任何内容?
Does it not display anything at all on Android?
还是显示错误的骨骼位置或附件?
Or does it show incorrect bone locations or attachments?
你是否使用资产捆绑?
Do you use asset bundles?
Hình đại diện của thành viên
Harald

Harri
  • Bài viết: 2103


Quay về 中国Spine用户