johngavras

Photoshop to spine script initializes, creates the image folder but doesnt generate either images nor json files.
I am using the latest photoshop on a windows 11 machine
johngavras
  • Bài viết: 2

Misaki

Sorry for the trouble. Could you tell us what version of PhotoshopToSpine you are using? You can find the version number at the top of the PhotoshopToSpine window:
PhotoshopToSpine.jpg
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
Misaki

Misaki
  • Bài viết: 656


Quay về Bugs