Shiv

Hey ,
Cant make a decision which one to select ...
Can you guys give me an order ... which is the most appealing to least appealing character style ...

Thanks
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
Shiv
  • Bài viết: 51

Erika

My personal taste: 1, 4, 3, 2, 5, 6
Hình đại diện của thành viên
Erika

Erikari
  • Bài viết: 2597

Nate

4, 2, 1, 3, 5, 6
Hình đại diện của thành viên
Nate

Nate
  • Bài viết: 9985

Shiv

thanks ...
it was helpful :yes:
Hình đại diện của thành viên
Shiv
  • Bài viết: 51


Quay về Off-topic